แชนด์ เบารี (Chand Baori) หรือ บ่อน้ำจันเบารี หรือ บ่อน้ำขั้นบันได

แชนด์ เบารี (Chand Baori) หรือ บ่อน้ำจันเบารี หรือ บ่อน้ำขั้นบันได

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Chand_Baori

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^