สถานีเคเบิลคาร์

สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรี บนเขาอัฟฟารีวัตเฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

อ้างอิง : holidayiq.com/blog/enjoy-‘snow-capped’-holiday-may-260.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^