เขาอัฟฟาร์วัต

เขาอัฟฟาร์วัต หากจะขึ้นไปบนเขาแห่งนี้ จะต้องนั่งเคเบิลคาร์เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัตเฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร หากต้องการขึ้นสู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เฟสที่ 2 ขึ้นสู่ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร สามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุด และสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่จะได้พบคือบรรยากาศ และทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย

อ้างอิง : tripshelf.com/blog/2018/05/19/a-paradise-on-earth-these-quotes-on-kashmir-justify-its-beauty/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^