โบสถ์ซานอะกุสติน

โบสถ์ซานอะกุสติน

อ้างอิง : lonelyplanet.com/philippines/manila/attractions/san-agustin-church/a/poi-sig/391173/357305

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^