อาคารรัฐสภาเก่า (The Arts House)

อาคารรัฐสภาเก่า (The Arts House)

อ้างอิง : ghettosingapore.com/the-houses-before-arts-house

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^