โรงละครเอสพลานาด (Esplanade - Theatres on the Bay)

โรงละครเอสพลานาด (Esplanade - Theatres on the Bay)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Esplanade_%E2%80%93_Theatres_on_the_Bay

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^