สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park)

สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park)

อ้างอิง : musement.com/us/singapore/jurong-bird-park-tickets-and-tram-ride-with-shared-transfers-20705

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^