สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)

สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Khải_Định

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^