ปราสาทโพนคร (Po Nagar)

ปราสาทโพนคร (Po Nagar)

อ้างอิง : lonelyplanet.com/vietnam/nha-trang/attractions/po-nagar-cham-towers/a/poi-sig/1390406/357943

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^