จัตุรัสกลางเมือง (Church Square)

จัตุรัสกลางเมือง (Church Square) เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์

อ้างอิง : gauteng.net/attractions/church_square

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^