เมืองตาไกไต

เมืองตาไกไต

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Tagaytay

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^