แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) เป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติก และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งอยู่ห่างจากเคปทาวน์ประมาณ 60 กิโลเมตร หลายๆคนมักเข้าใจผิดว่า แหลมกู๊ดโฮป ตั้งอยู่ทางตอนปลายของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย แต่ความเป็นจริงแล้วแหลมที่อยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกานั้นคือแหลมอะกะลัส ประมาณ 150 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความสำคัญของแหลมกู๊ดโฮปเป็นความสำคัญทางจิตวิทยา เพราะถ้าหากเดินทางตามแนวฝั่งจากเส้นศูนย์สูตรแล้ว แหลมกู๊ดโฮป ก็จะเป็นจุดที่เป็นการเริ่มหันการเดินทางไปทางตะวันออกมากกว่าที่จะเดินทางต่อไปทางใต้ ซึ่งนับว่ายากต่อการเดินเรือมาก ฉะนั้นการเดินทางรอบแหลมกู๊ดโฮปในปี ค.ศ. 1488 จึงเป็นจุดหมายสำคัญในการพยายามของชาวจักรวรรดิ ในการพบเส้นทางการค้าจากยุโรปโดยตรงไปยังตะวันออกไกล

ด้วยความที่แหลมกู๊ดโฮปเป็นแหลมอันสำคัญที่สุดแหลมหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ แหลมกู๊ดโฮปจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับกะลาสีมาเป็นเวลานาน จนได้รับสมญานามเรียกกันง่าย ๆ ว่า The Cape และเป็นจุดหมายสำคัญเส้นทางคลิปเปอร์ (Clipper Route) ตามเส้นทางของเรือคลิปเปอร์ไปยังตะวันออกและออสเตรเลีย และยังใช้ในการเป็นเส้นทางของการแข่งขันเรือยอทหลายประเภทอีกด้วย นอกจากนี้คำว่า แหลมกู๊ดโฮป ยังหมายถึงเคปโคโลนี อาณานิคมที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1652 ในบริเวณแหลม ก่อนที่จะก่อตั้งสหภาพแอฟริกาใต้ คำว่า แหลมกู๊ดโฮป นั้น หมายถึงภูมิภาคทั้งหมดที่ต่อมาเป็นจังหวัดเคปในปี ค.ศ. 1910 นั่นเอง

อ้างอิง : earthtrekkers.com/how-to-visit-the-cape-of-good-hope-in-south-africa

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^