ชมนกฟลามิงโก้ (Flamingo)

ชมนกฟลามิงโก้ที่ทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria) ซึ่งลักษณะนิสัยของนกฟลามิงโกนั้นมักจะอยู่กันเป็นฝูงจำนวนมาก นกฟลามิงโกนั้นเป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกล และมักบินในเวลากลางคืน ด้วยความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องบินในเวลากลางวัน ก็จะบินในระดับสูงเพื่อหลบเลี่ยงสัตว์นักล่า นอกจากนี้แล้วนกฟลามิงโกยังเป็นนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีขนสีชมพู จนได้รับชื่อว่า "นกฟลามิงโกสีชมพู" ซึ่งขนของนกฟลามิงโกนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิด ตั้งแต่สีชมพูซีดจนถึงสีแดงเลือดหมูหรือแดงเข้ม ทั้งนี้เป็นเพราะการกินอาหาร และได้รับสารอาหารของแต่ละสายพันธุ์ที่ต่างกันไป ปัจจุบันนี้นกฟลามิงโกนั้นมีถิ่นฐานที่ไม่แน่นอน และการที่นกฟลามิงโกนั้นจะอาศัยอยู่มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

อ้างอิง : geoparkskenya.blogspot.com/2013/04/bogoria-geyser.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^