บ้านซ่างไห

บ้านซ่างไห

อ้างอิง : oceansmile.com/Lao/Shopping2.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^