tourjung.co

บันดาร์เซอรีเบอกาวัน

บันดาร์เซอรีเบอกาวัน เป็นเมืองเดียวของบรูไนที่เรียกว่าเมืองได้อย่างแท้จริง บันดาร์เซอรีเบอกาวันเป็นเมืองสวยสะอาด ถนนในเมืองกว้างขวางและมีตึกบ้านเรือนทันสมัย มีสุเหร่าขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองนั่นก็คือ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ในบริเวณสุเหร่ามีสระขุดขนาดใหญ่ประดับสถานที่ให้ดูเด่นสง่างาม และภายในสุเหร่านั้นยังปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลี และปูพรมสั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา นับว่าเป็นศูนย์รวมชาวมุสลิมในบรูไน และเป็นสถานที่ๆสำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไนนั่นเอง และนอกจากมัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดินแล้ว กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งของบรูไน อาทิ พิพิธภัณฑ์บรูไน กับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู ซึ่งแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านในแม่น้ำอย่างที่กัมปงเอเยอร์ นอกจากนี้ยังมีพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามมากคือ พระราชวังหลวง อิสตานา นูรัล อีมาน ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมหลังจากเดือนเราะมะฎอน หรือหลังพิธีถือศีลอดนั่นเอง บันดาร์เซอรีเบอกาวันนับว่าเป็นอีกสถานที่ๆน่าท่องเที่ยวมากๆทีเดียว เป็นเมืองที่เพรียบพร้อมเป็นอย่างมาก และมีสถานที่กว้างขวางไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบันดาร์เซอรีเบอกาวันอย่างเหลือเฟือ ถ้าท่านมีโอกาศมาชื่นชมความงามด้วยตาของท่าน เชื่อว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ้างอิง : BRUNEI TOURISM / flickr.com/photos/brunei-photos

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^