น้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls)

น้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่า บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^