พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Malay_Technology_Museum

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^