หอคอยซีเอ็น (CN Tower)

หอคอยซีเอ็น (CN Tower) มีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands)

อ้างอิง : canadianparvasi.com/2017/08/16/crews-called-to-cn-tower-for-fire-in-antenna-mast-toronto-fire-says

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^