วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon)

เที่ยวชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon)

วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือ โปเซดอน เป็นหนึ่งในวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศกรีซ ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงที่เต็มไปด้วยหินขรุขระ จุดเด่นของวิหารแห่งเทพโพไซดอนแห่งนี้ก็คือ ท่านสามารถมองเห็นวิวทะเลอีเจียนในอ่าว Saronic อันงดงามได้ หากยามท้องฟ้าโปร่ง ท่านสามารถมองเห็นไกลถึงเกาะ Kea และหมู่เกาะ Peloponnese วิหารแห่งเทพโพไซดอนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อโพไซดอน เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งโพไซดอน เป็นผู้คุ้มครองท้องทะเลและห้วงน้ำ ตั้งแต่แหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ลำคลอง จนถึงใต้บาดาล เทพโพไซดอน มีอาวุธประจำตัวก็คือสามง่าม ซึ่งเมื่อเทพโพไซดอนพิโรธ ท่านจะนำอาวุธมากวนน้ำทะเลให้เกิดเป็นพายุจนเรือล่ม บรรดานักเดินเรือและชาวประมงในสมัยกรีกโบราณ ก่อนออกเรือ จะต้องวางสัตว์บูชายัญ และของกำนัลอื่นๆ ไว้ที่ขั้นบันไดวิหาร เพื่อต้องการขอความปราณีจากท่าน

วิหารแห่งเทพโพไซดอนแห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 440 ถึงปี 444 ก่อนคริสตศักราช มีลักษณะเป็นเสาหินอ่อนสีขาว 42 ต้น สูง 6 เมตร ห่างจากกรุงเอเธนส์ประมาณ 80 กิโลเมตร ด้วยความขลังของวิหารแห่งเทพโพไซดอนแห่งนี้ และมีทิวทัศน์อันสวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและมาเยือนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี

อ้างอิง : lonelyplanet.com/greece/attractions/temple-of-poseidon/a/poi-sig/1289777/359417

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^