สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausoleum II)

สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausoleum II)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Zaouia_Moulay_Idriss_II

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^