เมืองอิเฟรน (Ifrane)

เมืองอิเฟรน (Ifrane) เป็นเมืองที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร เป็นเมืองพักตากอากาศซึ่งในอดีตฝรั่งเศสได้มาสร้างขึ้นบริเวณนี้ ในช่วง ค.ศ. 1930 บางครั้งเรียกเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน เมืองอิเฟรนแห่งนี้ นับว่าเป็นเมืองที่มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ เป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาสูง อาคารบ้านเรือนทาถูกทาด้วยหลังคาสีแดง อากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวเย็น จนได้รับสมญานามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมร็อกโก" นั่นเอง ด้วยความงามที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สีเขียวขจี บางวันหนาวเย็นมากจนมีหิมะตก ปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานที่พักต่างอากาศยอดนิยมของชาวโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

อ้างอิง : riadzany.blogspot.com/2015/02/moroccos-weather-turns-cold-again.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^