เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Bou Inania Madrasa)

เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Bou Inania Madrasa) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1351-1356 เป็นสถานที่ทางศาสนาอิสลามเพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้เข้าชมด้านในได้

อ้างอิง : fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Meknès_-_Madrassa_Bou_Inania_-_Pati.JPG

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^