โรงงานจี๊ปนีย์ รถประจำถิ่น ฟิลิปปินส์ (Jeepney Factory)

โรงงานจี๊ปนีย์ รถประจำถิ่น ฟิลิปปินส์ (Jeepney Factory)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Sarao_Motors

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^