เมืองฮักห์พาท (Haghpat)

เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดโลรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศอาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 เมืองฮักห์พาทแห่งนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณทั้งสองแห่งก็คือ อารามโบราณฮักห์พาท (Haghpat Monastery) และ อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery)

อ้างอิง : commons.wikimedia.org/wiki/File:Haghpat_Monastery_IMG_3290.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^