ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan)

ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดในประเทศอาร์เมเนีย ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำแม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาสริค ความสวยงามของตัวเมือง และทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ. 1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/อาร์เมเนีย-ทะเลสาบ-sevan-ภูมิทัศน์-3718705/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^