จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square)

จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมีสระน้ำพุขนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าต่างๆ มากมาย

อ้างอิง : binatour.com/fullscreen-page/comp-jkwfiqgs/2b1fe1fe-d83c-43ae-ad86-0a759c5f0afa/17/%3Fi%3D17%26p%3Dhqxza%26s%3Dstyle-jkwfipyc

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^