คลองดูไบ (Dubai Creek)

คลองดูไบ (Dubai Creek) เป็นคลองที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาจากชายฝั่ง ซึ่งแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า สามารถถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ได้

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/dubai-creek-ดูไบ-การท่องเที่ยว-3719385/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^