ตลาดทอง (Gold Souk)

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก ทอง และอัญมณีต่างๆ

อ้างอิง : monkboughtlunch.com/the-spicy-side-of-dubai/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^