ตลาดทอง (Gold Souk)

ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก ทอง และอัญมณีต่างๆ

อ้างอิง : monkboughtlunch.com/the-spicy-side-of-dubai/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ #T-0288
LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ
ลด
05 มี.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2563
LET’S STAY IN DUBAI ดูไบ
5 วัน 3 คืน
8
Emirates
0.00 30,900.00 THB
^