พระราชวังซาดาอาบัด (Saadabad Palace)

พระราชวังซาดาอาบัด (Saadabad Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar Dynasty) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาทางด้านเหนือของเมืองเตหะราน (Tehran) ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบ และตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบับศิลปะเปอร์เซีย ภายนอกแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ และหลังจากที่มีการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน พระราชวังแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Sa%27dabad_Complex

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^