เนโครโพลิส (Necropolis)

เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหิน และที่สําคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน ซึ่งเรียกว่า นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม (Naqsh-e-Rostam) หรือ สุสานสี่กษัตริย์ ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

อ้างอิง : upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Naqsh-e_Rustam_necropolis_in_Iran.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^