สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์

His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

อ้างอิง : http://www.wikiwand.com/th/สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล_โบลเกียห์

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^