เขื่อนเกลนแคนยอน (Glen Canyon Dam)

เขื่อนเกลนแคนยอน (Glen Canyon Dam)

อ้างอิง : http://travel.trueid.net/detail/yeznOE45KX8

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^