โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Trinity Monastery of St.Sergius)

โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Trinity Monastery of St.Sergius) เป็นโบสถ์แรกของเมือง มียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ

อ้างอิง : kremlintour.com/sergiev-posad-sergieva-lavra-tour

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^