พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)

พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อย

อ้างอิง : saint-petersburg.com/famous-people/francesco-rastrelli/ , pixabay.com/th/photos/รัสเซีย-ปีเตอร์สเบิร์กซังท์-3072006/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^