โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection หรือ Savior on the Spilled Blood)

โบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection หรือ Savior on the Spilled Blood) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

อ้างอิง : spb2018.com/en/showplaces/sobor-voskreseniya-hristova-spas-na-krovi/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^