วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral)

วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ โดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev

อ้างอิง : rbth.com/history/326919-st-basil-cathedral-architect-stalin

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^