ทะเลสาบตะวันตก (West Lake)

ทะเลสาบตะวันตก (West Lake) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า โฮเต (Ho Tay) ทะเลสาบที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย

อ้างอิง : originvietnam.com/blog/travel-tips/where-is-tran-quoc-pagoda-located.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^