ตลาดก๊กเลี๊ยว (Coc Leu Market)

ตลาดก๊กเลี๊ยว (Coc Leu Market) เป็นตลาดในเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ในจังหวัดลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยวที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนาม และของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชม ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าของตลาดก๊กเลี๊ยวก็จะมีผลไม้ ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม และชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดตลาดก๊กเลี๊ยวแห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านให้เพื่อนๆ ได้อีกด้วย

อ้างอิง : laocaitourism.vn/vi/chococleu

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^