วัดอาซากุสะ (Asakusa)

วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/sensoji-โตเกียว-ประเทศญี่ปุ่น-วัด-2032400/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^