ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain)

ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/ภูเขาไฟฟูจิ-ภูเขาไฟ-เต็มไปด้วยหมอก-477832/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^