ย่านโอไดบะ (Odaiba)

ย่านโอไดบะ (Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ

อ้างอิง : japantimes.co.jp/news/2017/11/04/national/gundam-towers-transforming-tokyo/#.XRsAOOgzbIU

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^