ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว

มาเที่ยวลาวใต้จะพลาดไม่ได้เลยที่จะมาปราสาทหินวัดพูแห่งนี้ ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงจริงๆด้วยความที่ปราสาทหินวัดพูตั้งอยู่บนเนินเขา โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี พร้อมมีสายหมอกลอยเข้าปกคลุมบนยอดภู เป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหามากเลยทีเดียว

ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู หรือ ปราสาทวัดพู เมื่อในอดีตนั้นเคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยคือ สมัยอาณาจักรเจนละในช่วงของศตวรรษที่ 6 - 8 ได้มีการค้นพบจารึกที่กล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ในสมัยต่อมาของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร ได้เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสมัยสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้มีการเปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน

ปราสาทหินวัดพู
อ้างอิง : Suraphat Nuea-on / pexels.com

ปราสาทหินวัดพูเป็นโบราณสถานสำคัญในอารยธรรมเขมรที่ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศลาว อยู่บริเวณเชิงภูเขาลูกใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองจำปาสักมาทางทิศใต้โดยประมาณ 10 กิโลเมตร ปราสาทหินวัดพูยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สอง โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2001 เพราะเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ มีสถาปัตยกรรมแบบเขมร และที่ตั้งเด่นมองเห็นแต่ไกล หลังปราสาทเป็นภูเขาสูงมีรูปร่างคล้ายกับนมสาวและคนเกล้ามวยผม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "เขานมสาว" อาณาเขตของปราสาทหินวัดพูนั้นเริ่มต้นจากริมฝั่งของแม่น้ำโดยมีบันไดทางขึ้นลดหลั่นกันขึ้นมา 3 ชั้น จนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนสุด ส่วนนอกเขตของวัดก็ยังมีบาราย (อ่างเก็บน้ำ) ขนาดใหญ่ ซึ่งในสมัยโบราณใช้สถานที่นี้เป็นที่แข่งเรือและที่สำหรับพิธีกรรมต่างๆ

ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพูจะมีการจัดเทศกาลประจำปี นั่นก็คือเทศกาลงานประจำปีวัดพู การจัดงานจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งงานเทศกาลจะมีการจัดงานถึง 3 วันติด เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว โดยเฉพาะประชาชนชาวลาวจากทั่วทุกหนทุกแห่ง จะมีการเดินทางนำสิ่งของมาบวงสรวงบูชาตามจุดต่างๆ ในบริเวณองค์ประธาน ส่วนในวันสุดท้ายของเทศกาลนั้นจะมีพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาต พอตกเย็นๆจะมีพิธีเวียนเทียนไปรอบๆปรางค์ประธาน ช่างเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^