พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum)

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง

อ้างอิง : ttnotes.com/mizuki-shigeru-museum.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^