วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple)

วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม นับเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

อ้างอิง : hangamja.tistory.com/625

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^