หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีในกรุงโซลที่มีประวัติยาวนานตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างพระราชวัง Gyeongbok พระราชวัง Changdeok และศาลเจ้า Jongmyo Royal หมู่บ้านดั้งเดิมประกอบด้วยลานตรอกซอกซอยฮันกอลและยังคงรักษาสภาพแวดล้อมเมืองไว้กว่า 600 ปี

อ้างอิง : vi.wikipedia.org/wiki/Tập_tin:Bukchon_Hanok_Village.jpg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^