เมืองเล่อซาน

เมืองเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองโบราณหวงหลงซีประมาณ 2 ชั่วโมง โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง : travelsichuanguide.com/leshan-emeishan-tours/leshan-buddha-narrow-gauge-train.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^