เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ่อเหมยซาน

เขาง้อไบ๊ หรือ เขาเอ่อเหมยซาน "เอ๋อเหมย" แปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนิยมเดินทางมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน

อ้างอิง : sohu.com/a/164603973_142371

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^