ถนนคนเดินชวนซีลู่ (Chunxi Road)

ถนนคนเดินชวนซีลู่ (Chunxi Road) ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Chunxi_Road#/media/File:Chunxilu.jpeg

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^