เมืองฉางซา (Changsha)

เมืองฉางซา (Changsha) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง : pixabay.com/th/photos/ฉางชา-นกขนาดใหญ่-เมือง-1825261/

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^